ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG 101 ตำบล
: วันที่สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 - 12.00 น.
: ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์นำเอกสาร เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อแสดงคุณสมบัติประกอบการพิจารณา

: ประกาศผล วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

: รายงานตัว วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

แชร์