ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจ้างเหมาบริการเพื่อร่วมดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 4 (เพิ่มเติม)

แชร์