ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

แชร์