ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รอบที่ 5

แชร์