การสมัครและคัดเลือกผู้รับจ้างภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การรับสมัครประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ประกาศผล
รอบที่ 1 วันที่ 21 มิ.ย.65วันที่ 22 - 25 มิ.ย.65วันที่ 26 มิ.ย.65วันที่ 27 มิ.ย.65
รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิ.ย.65วันที่ 29 มิ.ย.65วันที่ 30 มิ.ย.65วันที่ 1 ก.ค.65

เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน

แชร์