ข่าวสาร
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T f […]

Read more
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 3

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T f […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศทำสัญญาจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 2

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานภาคประชาชนและบัณฑิตจ […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศปฐมนิเทศทำสัญญาเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

Read more
ข่าวสาร
ประกาศทำสัญญาจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 1

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานภาคประชาชนและบัณฑิตจ […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG 101 […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) ครั้งที่ 1

Read more
ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับจ้างภาคประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 101 ตำบล

Read more
ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการประชุมชี้้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ U2T for BCG 101 ตำบล

24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัต […]

Read more