ข่าวสาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนตำบลแคน และกลุ่มตุ๊ปุ๊ตาวัง ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมขายสินค้าในงาน U2T BCG Fair ณ เซ็นทรัลขอนแก่น ภายในงานจะรวบรวมผลงานเด่นแต่ละตำบล ประจำภูมิภาคอีสาน ** ชม ชิม ช้อป**

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนตำบลแคน และกลุ่มตุ๊ปุ๊ตาวัง ภาย […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รอบที่ 5

Read more
ข่าวสาร
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) ครั้งที่ 4

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจ้างเหมาบริการเพื่อร่วมดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 4 (เพิ่มเติม)

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับจ้างเหมาบริการเพื่อร่วมดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 4

Read more
ข่าวสาร
ประกาศปฐมนิเทศและทำสัญญาจ้างผู้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 3

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานภาคประชาชนและบัณฑิตจ […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการทำสัญญาจ้างเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) รอบที่ 3

: รายงานตัว วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดในการปฐมนิเทศและ […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 3 เพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG 101 […]

Read more
ข่าวสาร
ประกาศ จำนวนบุคคลที่ต้องการรับสมัครฯ รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง จำนวนบุคคลที่ต้อ […]

Read more